Makaleler

 

 

Zihin Haritaları Hafızayı Geliştirir

Zihin Haritaları Hafızayı Geliştirir

Zihin Haritaları Hafızayı Nasıl Geliştirir?

Yazar: Henry Toi
Başlık: Zihin Haritasının Zihni Nasıl Geliştirdiğine Dair Araştırma
Yayın: Bu araştırma düşünme üzerine Kuala Lumpur’da yapılan Uluslararası Konferans’ta sunulmuştur.
Tarih/Yıl: 22 ila 26 Haziran 2009

Amaç
Bu araştırma, liste tekniğine kıyasla Zihin Haritası tekniği kullanıldığında çocukların bir takım kelimeleri hatırlamasındaki farkı incelemektedir.

Açıklama
Çalışmaya 9, 10, 11 ve 12 yaşlarındaki Singapurlu çocuklar dahil edilmiştir. Biri kontrol grubuna diğeri de Zihin Haritası grubuna olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Kontrol grubuna aşina oldukları bir konuyla ilgili 30 kelimelik bir liste verilmiştir. Zihin Haritası grubuna tam olarak aynı kelimeler verilmiştir fakat bu kelimler Zihin Haritalandırma yazılımı kullanılarak Zihin Haritası formatında organize edilmiştir. Çalışma 1 saat, 2 saat, 6 saat, 1 gün ve 7 günlük aralıklarla gerçekleştirilmiştir.

Önemli Sonuçlar
Araştırma halen sürmektedir. İlk sonuçlar, her iki gruptaki çocukların kelime haznesinin arttığını fakat bu artışın %32’lik bir gelişmeyle Zihin Haritası grubunda çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç
Zihin Haritalarının kullanılması, kelimelerin hatırlanmasını listeleri kullanmaya kıyasla daha etkili bir şekilde geliştirir.

 
Zihin Haritaları ile Çocukların Dersleri Hatırlaması

Zihin Haritaları ile Çocukların Dersleri Hatırlaması

Zihin Haritalandırma Çocukların Dersleri Hatırlamasına Katkıda Bulunur

Yazar: Miriam Haskell
Başlık: Zihin Haritalandırma çocukların dersleri hatırlamasına katkıda bulunur
Yayın: The Fayetteville Observer
Tarih/Yıl: 8 Ekim 2005

Amaç
Bu makale, Warrenwood Elementary School’deki öğretmenlerin çocukların bir dersle ilgili bilgileri hatırlamasına yardımcı olmak için Zihin Haritalandırmayı nasıl kullandıklarını ele almaktadır.

Açıklama
Okuldaki birçok öğretmen, Zihin Haritalandırmayı 2003 yılında kullanmaya başlamıştır. Öğretim alanında çocukların öğrenmesine ilişkin farklı yöntemleri desteklemelerine yardımcı olabilecek yeni bir yaklaşım ihtiyacını gördüler. Zihin Haritalandırma ile okuma ve yazmada zorlanan çocuklar bunun yerine resimlerle diğer görsel araçları kullanarak iletişim kurabilir. Çocuklar, uzun notları ezberlemekten ziyade kendilerine farklı olguları hatırlama konusunda yardımcı olan resimli ipuçları oluşturmuştur.

Önemli Sonuçlar
Okul tarafından Zihin Haritalandırma kullanımına ilişkin birçok fayda bildirilmiştir.
Eğlenceli bir etkinlik olmasından dolayı çocuklar ona sıcak bakmaktadır. Not almaktan ziyade çizim yapıp oyun oynadıklarını düşünmektedirler.
Çocukların seviye testlerinin sonundaki soruları yanıtlamasına yardımcı olmaktadır. Soruları yanıtlamak açısından bir sayfalık notları kolaylıkla hatırlayamayan çocuklar, bir resmi ve onun Zihin Haritasındaki çağrışımlarını hatırlayabilmektedir.
Konudan bağımsız olarak müfredat içinde faydalıdır.
Çocuklar açısından öğrenmeye kişisel bir yaklaşım sunmaktadır.

Sonuç
Zihin Haritalandırma, öğrencilerin önemli dersleri hatırlamasında etkili bir araçtır.

 
Matematik Eğitiminde Zihin Haritaları

Matematik Eğitiminde Zihin Haritaları

Bu makale Matematik Eğitiminde Zihin Haritaları uygunluğunu inceleyip avantajlarını ve alan dahilindeki olası uygulamalarını ele almaktadır.

 
Matematiksel Zihin Haritaları

Matematiksel Zihin Haritaları

Matematiksel Zihin Haritalandırma

Yazar: Virginia S. Entrekin
Başlık: Matematiksel Zihin Haritalandırma
Yayın: The Mathematics Teacher, 85, 6, pg. 444
Tarih/Yıl: Eylül 1992

Amaç
Bu makale, bir öğretmenin matematik derslerinde pedagojik bir araç olarak Zihin Haritalandırmayı nasıl kullandığını ele almaktadır.

Açıklama
Zihin Haritalandırma, daha önce sunulmuş materyallerin özetleyici bir çalışması olarak derslere entegre edilmiştir. Öğretmen, sorular sorarak çalışmayı yönlendirebilir ve öğrencilerin yanıtları bu çalışmaya eklendikçe Zihin Haritası gelişebilir. Harita büyüdükçe öğrencilerin etkileşimi artabilir ve dolayısıyla öğretmenin katılımı azalabilir.

Önemli Sonuçlar
Öğretmen, Zihin Haritalandırma işleminin matematiksel ilişkileri hızlı ve doğru bir şekilde kaydedilmesine yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Bir Zihin Haritası formu çalışmayla çağrışımların daha belirgin şekilde anlaşılmasını sağlar. Öğrenciler haritalarını nasıl düzenleyeceklerini seçip özgünlük, farklılık ve eğlenceye olanak tanıyan şekiller gibi ayrıntıları ekleyebilirler. Birçok öğrenci, herhangi bir teşvik olmaksızın Zihin Haritalandırmayı notlarına dahil etmeyi sürdürmüştür. Zihin Haritalandırmanın tek bir matematik konusuna veya tüm bir bölüme uygulanabilir olduğu görülmekle birlikte bu teknik, daha sonraki derslere yayılabilecek yeni kavramların tanıtılmasında kullanılabilir. Bir konunun bu şekildeki görsel sunumu, öğrencilerin bilinmeyen kavramları bilinen kavramlarla ilişkilendirmesine yardımcı olmaktadır.

Sonuç
Bir sınıf ortamında matematiksel Zihin Haritaları, faydalı sonuçların elde edilmesi için sürekli olarak değiştirilebilir. Bir Zihin Haritası, bir algoritma içindeki ilişkilerin ve adımların hatırlanmasında faydalı bir yöntemdir. Öğrencilerin öğrenimlerini canlandırmasını sağlayıp matematiksel işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan şeyleri hatırlamaları konusunda onlara yardımcı olabilir.

 
Öğrenci ve Öğretmenlerin Zihin Haritaları İle İlgili Algılamaları

Öğrenci ve Öğretmenlerin Zihin Haritaları İle İlgili Algılamaları

Öğrenci ve Öğretmenlerin Zihin Haritalandırma İle İlgili Algılamaları
Yazarlar: Karen Goodnough ve Robin Woods
Başlık: Öğrenci Ve Öğretmenlerin Zihin Haritalandırma İle İlgili AlgılamalarıA Middle School Case Study
Yayın: Bu araştırma New Orleans’ta yapılan Amerikan Eğitim Araştımaları Birliği’nin Yıllık Toplantısında sunulmuştur.
Tarih/Yıl: 1 – 5 Nisan 2002

Amaç
Bu makale, Zihin Haritalandırmayı bilim öğretimi ve öğreniminin geliştirilmesi için bir eğitme ve öğrenme aracı olarak incelemektedir. Yazarlar, Eylül 2000 ila Haziran 2001 arası bir süre boyunca aşağıdaki amaçları içeren bir çalışma yürütmüştür:
Pedagojik bir araç olarak Zihin Haritalandırmanın yapısını keşfetmek.
Altıncı sınıf öğrencilerinin becerilerini geliştirmesine katkıda bulunmak.
Zihin Haritalandırmayı çeşitli yöntemlerle altıncı sınıf bilim müfredatında uygulamak.
Öğrencilerin uzun bir süre boyunca Zihin Haritalandırmayı kullanmasından sonra onunla ilgili algılamalarını ortaya çıkarmak.
Açıklama
Yazarlar, 15 öğrencinin (altıncı sınıf) algılamaları üzerine niteliksel ve yorumlayıcı bir vaka çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin Zihin Haritalandırma tekniğinde uzmanlaşmalarına yardımcı olması için kendilerine eğitim ve destek verildi. Çalışma süresi boyunca öğretmenler tarafından oluşturulmuş haritalar; fikir ve kavramların açıklanması için yardımcı araçlar olarak kullanıldı. İlaveten öğrenciler, Blue Ice olarak adlandırılan çevrimiçi bir müfredat birimine katıldıklarında Zihin Haritalandırmayı çeşitli şekillerde (hem bireysel olarak hem de gruplar halinde) kullandılar. Yarı planlanmış görüşmeler, saha notları, açık uçlu bir anket ve belgeler (yazı örnekleri, Zihin Haritaları vs.) içeren araştırma bilgilerinin toplanması için birçok veri kaynağı ve veri toplama yöntemi kullanılmıştır.

Önemli Sonuçlar
Bu çalışmanın birçok olumlu sonucu olmuştur ve bunlar dört ayrı tema içinde gruplandırılabilir:
Öğrenciler, Zihin Haritalandırmayı öğrenmeye eğlenceli, ilginç ve motive edici bir yaklaşım getiren bir araç olarak algılamıştır. Bazı öğrenciler (%60), işin eğlence yönünü Zihin Haritalarını (renk, sembol, anahtar kelime ve tasarımdaki birçok seçenek aracılığıyla) oluştururken karşılaştıkları yenilikçi olma fırsatına dayandırmışlardır.
Öğrenciler, Zihin Haritalandırmayı bilim öğrenmede çeşitli amaçlara sahip olmak şeklinde nitelendirmiştir.
Öğrenciler, Zihin Haritalandırmayı öncelikle fikirlerin muazzam derecede ifade edilmesine olanak tanımasından dolayı grup içinden ziyade bireysel bir durumda kullanmayı tercih etmişlerdir.
Öğrencilerin çoğunluğu Zihin Haritalandırmanın öğrenmelerini çeşitli şekillerde geliştirdiğini ifade etmiştir. Dikkat artışı, daha organize düşünme ve fikirler, değerlendirme sırasında fikir paylaşımına daha iyi bir yaklaşım ve gelişmiş not alma gibi açılardan fayda elde etmişlerdir.
Öğretmen-araştırmacı aynı zamanda Zihin Haritalandırmayı kullanmaktan memnun olduğunu belirtip onun bilim öğreniminde öğrencilerin motivasyonunu arttırdığına inanmıştır. Yazılı ifadelerde sorunlar yaşayan öğrencilerin Zihin Haritalandırmayı kullanarak kendilerine daha fazla güvendiğini ve kavramları açıklayıp anlayabildiklerini gözlemlemiştir. Negatif bir bakış açısından ele alınacak olursa öğrencilere bir yıl sonra verilen bir takip anketi kendilerinin çalışma itibariyle hiçbir şekilde Zihin Haritalandırmayı kullanmadığını ortaya koymuştur. Kullanmamalarının sebebi ise çoğunlukla öğretmen telkininin olmamasıdır ve bu da bazı öğretmenlerin Zihin Haritalandırma stratejisinin kullanımına karşı korkak veya kararsız olduklarını göstermektedir.

Sonuç
Bu çalışma, sadece küçük bir ölçek üzerinde yürütülmesine rağmen Zihin Haritalandırmanın değerine dair bazı ön kanıtları sağlamaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu, Zihin Haritalandırmayı kullanmaktan hoşnut kalıp onun bilim öğrenimlerine katkıda bulunduğu çeşitli yönlerini belirtebilmişlerdir. Araştırma sırasında edinilen anlayış, Zihin Haritalandırmanın sadece yıllık olarak veya not düzeyli müfredata göre takviye edildiğinde dersliklerde fayda sağlayacağını öne sürmektedir. Yazarlar; tekniğin yaşlı veya genç öğrenciler açısından uygun olup olmadığının, yerleşik bir değerlendirme aracı olarak mı yoksa düzey belirleyici bir değerlendirme aracı olarak mı daha etkili olduğunun ve de bilimde yazıyı geliştirme potansiyelinin olup olmadığının belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılmasını önermektedir.

Tam makale adresi:
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1a/96/84.pdf

 
Dehaların Düşünme Tekniği: Zihin Haritaları

Dehaların Düşünme Tekniği: Zihin Haritaları

Zihin Haritası Tekniği günümüzde artık birçok öğrencinin ve çalışanın hayatının parçası olmuş önemli bir kavramdır. Günlük yaşamında zihin haritalarını kullanan herkesin çok iyi bildiği gibi not almadan, öğrenmeye sınırsız bir bilgi akışına olanak tanıyan bir araçtır. Peki, nedir tama olarak bu zihin haritaları? Zihin Haritaları öğrenmede, not almada, sunumda ve hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz ve […]

 
İsim Oyunu

İsim Oyunu

Çoğu insanı şöyle söylerken duymuşsunuzdur: “İsimleri hatırlamakta çok kötüyüm, kimsenin adını hatırlayamıyorum.” Peki bir çoğumuz telefon numaralarını kolayca hatırlayabildiğimiz halde, bize isimleri unutturan şey nedir?

 
Çağrışımlar, Bağlantılar ve Beynimiz…

Çağrışımlar, Bağlantılar ve Beynimiz…

Beynimiz, her ne kadar biz bazı şeyleri unutsak ta, unutmaz! Örneğin yağmurlu bir havada, biz şemsiyemiz olmadan dışarı çıkabiliriz ama beynimiz yağmur bulutlarıyla şemsiye arasındaki bağlantıyı asla unutmaz. Hafızamızın en önemli yapı taşı bağlantılardır.

 
Zihin Haritalarının Arkasında Bilimsel Doğrular Var

Zihin Haritalarının Arkasında Bilimsel Doğrular Var

Zihin Haritaları merkezinde imgeler, renk ve görsel-uzaysal düzlemden oluşan çarpıcı bir kombinasyon yer almaktadır ve bu kombinasyonun geleneksel not alma ve öğrenme yöntemlerine kıyasla bilgileri hatırlamayı belirgin şekilde geliştirdiği kanıtlanmıştır.

 

Yapılan Pazarlama Hatalarını Yinelememek

37 yıl; evet tam 37 yılını pazarda başarılı ya da başarısız olmuş yeni ürünleri toplamakla uğraşmış “yeni ürün geliştirme ve pazarlama uzmanı Robert McMath”. Amacı pazarlama ve özellikle yeni ürün pazarlaması konusunda salt bir tarih yazmak değil yaşanmış tarihten ders çıkarmak. Bu amaçla 80.000 ürün toplamış McMath. Bu ürünlerden bir kısmı ambalaj yanlışlığından pazarda istediği […]