assistir gofilmes
 
 

AyThink Mind Mapping Eğitici Eğitimi / Tasarımcı Öğretmen Projesi

 

Mind Mapping (Zihin Haritaları) Çağın Eğitim Sistemine Konulmuş Son Noktadır.

Okullarda öğrenmeyi engelleyen etmenlerin başında çok geniş müfredatların farklı düşünmeye izin vermeyen, kesin yargılar içeren ve son noktayı koyan ifade tarzlarıyla karşı karşıya oluşu gelmektedir. Öğrencilerimiz ne yazık ki uzun soluklu öğrenmelerin ışığında elde ettikleri kazanımlarını, boğucu ve uzun tekrarlardan kaçındıkları için zamanla yitirmektedirler. Ders eğitim metotlarındaki düşünceye sınır çizen bu tutumlara karşı, farklı bir bakış açısı getirmek gerekmektedir. Klasik öğretim yöntemleri yeni kuşak karşısında maalesef ömrünü tamamlamıştır.

AyThink Mind Mapping Eğitici Eğitimi / Tasarımcı Öğretmen Projesi

Z kuşağının teknoloji karşısındaki eğilimlerini de göz önünde bulunduracak olursak yepyeni bir öğrenme sürecine doğru yelken açmış olacağız. Nitekim, alternatif düşünceleri ortaya koyan ve düşünceye sınır çizmeyen yeni bir yöntem geliştirmiş bulunmaktayız. Eski metotlarla, okuldaki öğrenmenin bilgi depolamaktan öteye geçmemesinden dolayı öğrencilerin zihinlerini köreltici etkisini görmekten de yoğun bir şekilde rahatsızlık duymaktayız. Ezberciliğin önüne geçmek en büyük hedefimizdir. Ezberci eğitimse sadece gerçek öğrenmeyi engellemekle kalmamakta; öğrencinin bireyselliğini yok etmekte, özgün düşünceyi sınırlamakta ve yerleşik düşünme kalıbına uymayan yeni verilerin değerlendirilmesini engellemektedir. Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciler teknoloji kullanarak zihinlerinde oluşan bilgiyi haritalayarak kırk elli sayfalık konuyu tek bir haritada görebileceklerdir. Teknoloji bu sefer zaman yönetimi konusunda onlara destek verecek, öğrenmiş oldukları konuya döndüklerinde 2-3 dakikada çok geniş çaplı bir bir üniteyi tekrar etme şansını yakalayacaklardır.

AyThink Mind Mapping Eğitici Eğitimi / Tasarımcı Öğretmen Projesi

Yirmi birinci yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, bağımsız düşünme; problem çözme, etkili iletişim becerileri kazandırma, bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ancak Mind Mapping gibi yapılandırmacı eğitim anlayışının ve bunun gibi yöntemlerin ürünü olacağını düşünüyorum. Öğrenciler yine farklı eğitim yöntemleriyle farkına vardıkları bilgileri kendi mind mappinglerine dökecekler, böylelikle ders ezberden kavramlara ve şekillere bağlanacaktır. Bu yöntemle bilginin transferi, grupla öğrenme alanından çıkarak kişisel öğrenme alanına girecektir. Bu da, öğrencinin asıl ihtiyacı olan bilginin özümsenmesi sağlayacak ve yeni bilgilerin çıkarımı ise ders saatinde sınıfta öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla işbirliği içinde gerçekleşecektir. Bu yöntem sayesinde öğrenciler “öğretenleri tarafından bilgilendirilen” kişilerden, “bilgiye ulaşan ve bilgiyi bir sonraki adıma taşıyan” kişilere dönüşecektir.

Her şeyden önce şekiller ve resimler aracığıyla bilgiyi hafızaya gömmek oldukça etkili bir yöntemdir, bunu söylemek isterim. Hafızayı kısa sürede canlandıracak olan map’ler bilgiyi sürekli sıcak tutacaktır. Görselin altındaki derinliğe bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bilgi ne kadar özümsenmişse öğrencinin haritası için seçeceği görsel o oranda güçlü geliyor.

AyThink Mind Mapping Eğitici Eğitimi / Tasarımcı Öğretmen Projesi

Farklı öğretim yöntemlerinden sonra Mind mappig ile sonuçlandırdığımız eğitimin sonucunda:

• Öğrenci istediği yerde istediği zaman dersi dinleyebilecek, öğrenme ortamı özgür kılınacaktır.
• Dersler interaktif, etkileşimli ve uygulamalı işleneceği için öğrencinin konuyu özümsemesi daha kolay olacaktır.
• Öğrenci dersi grup çalışmasıyla yürüteceği için derse karşı ilgisiz kalamayacak, dersi dinlememesi söz konusu olamayacaktır.
• Öğrenciler işbirliği ve tartışmalar sayesinde beraber yeni bilgi üretebileceklerdir.
• Tüm öğrenciler birebir kişisel eğitim almış olacaktır.
• Öğrenci, dersten önce daha alt düzeydeki bilgi edinme ve anlama gibi bilişsel etkinlikleri gerçekleşecektir. Ders sırasında akranları ve akademisyenin desteği ile uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi daha üst düzeydeki bilişsel etkinliklere odaklanacaktır.
• Zihin haritaları Z kuşağı eğitimine konulmuş son noktadır

 

Yorum Yok

İlk yorumu siz yazabilirsiniz.

Post a Comment


 

Haberler »

Neşeli Kelimeler (Word Fun) İle İngilizce Öğrenmek Çok Kolay!

Neşeli Kelimeler (Word Fun) İle İngilizce Öğrenmek Çok Kolay!

Aykut Açkalmaz tarafından yazılan “Neşeli Kelimeler” (Word Fun) kitabı çıktı. Neşeli Kelimeler (Word Fun) ilköğretim öğrencilerinin gereksinim...

 
Matematik eğitiminde bir araç olarak Zihin Haritalandırma

Matematik eğitiminde bir araç olarak Zihin Haritalandırma

Matematik eğitiminde bir pedagojik araç olarak Zihin Haritalandırmanın uygunluğunu inceleyen ve Astrid Brinkmann tarafından yazılan makale matematik...

 
 

Duyurular »

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce ve AyThink Gelişim işbirliğiyle İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri. Zihingilizce Mindmapper ekibi olarak İngilizceyi, Apple CEO’su Tim Cook’un...

 
 

Makaleler »

Değişmeye Mecburuz

Değişmeye Mecburuz

Düşüncelerinizi ve Çalışma Alanınızı Organize Edin: Beyin Fırtınası Görünümü ile Dijital Notlar Yazın Günümüzde asıl sorun olan bilgi aşırı...

 
 

Blog »

Önce Dinle Ve Anla, Sonra İzah Et Ve Öğren!

Önce Dinle Ve Anla, Sonra İzah Et Ve Öğren!

Öğrenmenin en etkili yolu izah etmektir… Öğrenme hayat boyu süren bir eylem… Hangi yaşta olursak olalım öğrenmenin en etkili yolu dinlediğimiz...

 
 
 
 
sambaxvideos.com