assistir gofilmes
 
 

Hafiza Teknikleriyle ( Mind Mapping ) LYS – YGS – KPSS ve TEOG

 

Neden Mind Mapping ile Edebiyat Eğitimi?

25 Yıllık Edebiyat Öğretmeninden Zihin Haritaları Deneyimi…

Okullarda öğrenmeyi engelleyen etmenlerin başında ise Türk edebiyatı ve dil anlatım ders kitaplarının farklı düşünmeye izin vermeyen, kesin yargılar içeren ve son noktayı koyan ifade tarzlarıyla karşı karşıya oluşu gelmektedir. Ders kitaplarındaki düşünceye sınır çizen bu metotlara farklı bir bakış açısı getirip ve Z kuşağının teknoloji karşısındaki eğilimlerini de göz önünde bulunduracak olursak yepyeni bir öğrenme sürecine doğru yelken açmış olacağız. Nitekim, alternatif düşünceleri ortaya koyan ve düşünceye sınır çizmeyen yeni bir yöntem geliştirmeliydim. Bu konuda Sayın Aykut Açkalmaz, Mind Mapping (Zihin Haritaları) ile yoluma ışık tutmuş ve beni bamabaşka bir yapılandırmaya sevk etmiştir.

25 yıllık eğitimcilik yaşamında eski metotlarla, okuldaki öğrenmenin bilgi depolamaktan öteye geçmemesinden dolayı öğrencilerin zihinlerini köreltici etkisini görmekten de yoğun bir şekilde rahatsızlık duyuyordum. Türk edebiyatının soyut ve yaşamdan kopuk bölümlerini klasik yöntemlerle öğrencilere kavratmaya çalışmaksa ezberciliğin ötesine geçmiyordu. Ezberci eğitimse sadece gerçek öğrenmeyi engellemekle kalmamakta; öğrencinin bireyselliğini yok etmekte, özgün düşünceyi sınırlamakta ve yerleşik düşünme kalıbına uymayan yeni verilerin değerlendirilmesini engellemekteydi.

Oysa, yirmi birinci yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, bağımsız düşünme; problem çözme, etkili iletişim becerileri kazandırma , bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ancak Mind Mapping gibi yapılandırmacı eğitim anlayışının ve bunun gibi yöntemlerin ürünü olacaktır. Öğrenciler yine farklı eğitim yöntemleriyle farkına vardıkları bilgileri kendi mind mappinglerine dökecekler, böylelikle Türk edebiyatı dersi ezberden kavramlara ve şekillere bağlanacaktır. Bu yöntemle bilginin transferi, grupla öğrenme alanından çıkarak kişisel öğrenme alanına girecektir. Bu da, öğrencinin asıl ihtiyacı olan bilginin özümsenmesi sağlayacak ve yeni bilgilerin çıkarımı ise ders saatinde sınıfta öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla işbirliği içinde gerçekleşecektir. Bu yöntem sayesinde öğrenciler “öğretenleri tarafından bilgilendirilen” kişilerden, “bilgiye ulaşan ve bilgiyi bir sonraki adıma taşıyan” kişilere dönüşecektir.

Bu şekilde planlanan bir Türk edebiyatı dersinin örnek planı ekte yer almaktadır. Bu plan çerçevesinde “Flipped Classrom”” tekniğiyle ön çalışma yapan öğrencilerimiz hem Tanzimat 2. dönem romanının özelliklerini ön hazırlıkla kavrayacaklar hem de önceden bildikleri Romantik akımın 2. dönem romanında nasıl realist akıma dönüştüğünü ve bu akımın roman üzerindeki belirgin etkilerini kurgulayabileceklerdir. Tanzimat 1. dönem romanında görülen kusurların ikinci dönemde nasıl giderilmeye başladığınım adım adım farkına varıp bunu bilgiye dönüştürebileceklerdir.

Böylece:

• Öğrenci istediği yerde istediği zaman dersi dinleyebilecek, öğrenme ortamı özgür kılınacaktır.
• Her öğrencinin dersi anlama hızı aynı olamayabilir, oysa Flipped Classroom’da ise öğrenci dersi videodan istediği hızla izleyebilir, tekrarlayabilir. Sonuçta oluşturulan zihin haritası artık ona ait olan kalıcı bilgidir.
• Dersler interaktif, etkileşimli ve uygulamalı işleneceği için öğrencinin konuyu özümsemesi daha kolay olacaktır.
• Öğrenci dersi grup çalışmasıyla yürüteceği için derse karşı ilgisiz kalamayacak, dersi dinlememesi söz konusu olamayacaktır.
• Öğrenciler işbirliği ve tartışmalar sayesinde beraber yeni bilgi üretebileceklerdir.
• Tüm öğrenciler birebir kişisel eğitim almış olacaktır.
• Öğrenci, dersten önce daha alt düzeydeki bilgi edinme ve anlama gibi bilişsel etkinlikleri gerçekleşecektir.

Ders sırasında akranları ve akademisyenin desteği ile uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi daha üst düzeydeki bilişsel etkinliklere odaklanacaktır.

Zihin haritaları Türk Edebiyatı ve Dilbilgisi eğitimine konulmuş son noktadır.

Yazan: Zeynep TEKBAŞ – Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Yorum Yok

İlk yorumu siz yazabilirsiniz.

Post a Comment


 

Haberler »

Neşeli Kelimeler (Word Fun) İle İngilizce Öğrenmek Çok Kolay!

Neşeli Kelimeler (Word Fun) İle İngilizce Öğrenmek Çok Kolay!

Aykut Açkalmaz tarafından yazılan “Neşeli Kelimeler” (Word Fun) kitabı çıktı. Neşeli Kelimeler (Word Fun) ilköğretim öğrencilerinin gereksinim...

 
Matematik eğitiminde bir araç olarak Zihin Haritalandırma

Matematik eğitiminde bir araç olarak Zihin Haritalandırma

Matematik eğitiminde bir pedagojik araç olarak Zihin Haritalandırmanın uygunluğunu inceleyen ve Astrid Brinkmann tarafından yazılan makale matematik...

 
 

Duyurular »

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce ve AyThink Gelişim işbirliğiyle İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri. Zihingilizce Mindmapper ekibi olarak İngilizceyi, Apple CEO’su Tim Cook’un...

 
 

Makaleler »

Değişmeye Mecburuz

Değişmeye Mecburuz

Düşüncelerinizi ve Çalışma Alanınızı Organize Edin: Beyin Fırtınası Görünümü ile Dijital Notlar Yazın Günümüzde asıl sorun olan bilgi aşırı...

 
 

Blog »

Önce Dinle Ve Anla, Sonra İzah Et Ve Öğren!

Önce Dinle Ve Anla, Sonra İzah Et Ve Öğren!

Öğrenmenin en etkili yolu izah etmektir… Öğrenme hayat boyu süren bir eylem… Hangi yaşta olursak olalım öğrenmenin en etkili yolu dinlediğimiz...

 
 
 
 
sambaxvideos.com