assistir gofilmes
 
 

Zihin Haritaları ile Yazma Becerisi Geliştirme

 
Zihin Haritaları ile Yazma Becerisi Geliştirme üzerine yapılan bu çalışmada ikinci dil yazma sınıflarında yazma öncesi planlama stratejisi olarak Zihin Haritalandırmanın kullanılmasının etkililiğini ele alınmaktadır. […]
 
 
 
 
 
 
 
 
Öğrencinin yazma becerisini geliştirmek için
 
ZİHİN HARİTALANDIRMA
 
 
 
Chan Wai Ling tarafından yapılan bu araştırma
 
ikinci dil yazma sınıflarında yazma öncesi planlama stratejisi olarak Zihin Haritalandırmanın kullanılmasının etkililiğini ele almaktadır.
 
 
Araştırmanın Yapılış Şekli
 
Çalışmaya katılan kişiler Hong Kong’daki iki CMI okulunda (Çin Ortaokulu) 1.sınıf (S1) ve 4.sınıf (S4) ortaokul öğrencilerinin bulunduğu iki sınıftan oluşmuştur. Araştırmacın konuyu yansıtıcı bir anlayış sağlayıp uygulamada gelişme kat ettirebilecek kalitatif verileri toplaması ve analiz etmesi için bir eylem araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Öğrencilerin geçmişi, planlama alışkanlıkları ve yazma becerilerine dair kendi algılamaları gibi kişisel bilgilerin toplanması için iki sınıfa bir anket çalışması uygulanmıştır. Ardından iki sınıftaki öğrenciler ilk dönem sınavındaki kompozisyonlarının sonuçlarına göre iyi, orta ve zayıf yazarlar şeklinde sınıflandırılmıştır.
 
Önceki ve sonraki karşılaştırmaların yapılabilmesi için Zihin Haritalandırma alıştırması yapılmadan önce her öğrencinin kompozisyon kağıdı toplanmıştır. Öğrenciler, iki İngilizce dersinde Zihin Haritalandırmayı kullanmaları için çalıştırılmıştır ve ardından kendilerinden iki yazma oturumunda iki adet kompozisyon yazmaları istenmiştir. Öğrencilerden yazılarını bir Zihin Haritası çizerek planlamaları istenmiştir. Müdahaleden önce öğrenciler tarafından oluşturulan üç kompozisyonun hepsi, araştırmacı dahil üç İngilizce öğretmeni tarafından değerlendirilmiştir. Her sınıftan alıştırmanın yararlılığıyla ilgili algılamalarının görüşüleceği 6 öğrenci (iki iyi yazar, iki orta yazar ve iki zayıf yazar) rastgele seçilmiştir.

 
 
Araştırmadan Çıkan Önemli Sonuçlar
 
Kompozisyon değerlendirmeleri, öğrencilerin yazma becerilerinin Zihin Haritalandırma alıştırmasından sonra kademeli olarak geliştiğini ortaya koymuştur. Bu her iki sınıfta aşikardır. Bulgular aynı zamanda her sınıftaki üç beceri grubunun Zihin Haritası eğitim oturumundan sonra eş zamanlı geliştiğini göstermiştir ve burada Zihin Haritalandırma, iyi yazarların kalitesi üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Bununla birlikte yapılan müdahale, bu belirli aşamada üç grup arasındaki farkları daraltamamıştır. Bireysel görüşmelerin analizi, birçok öğrencinin kendilerine kompozisyonlarını planlamada yardımcı olması açısından Zihin Haritalandırmanın önemli bir değere sahip olduğunu belirttiklerini ortaya koymuştur. Öğrenci fikirleri özetlenecek olursa kendileri Zihin Haritalandırmayı kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirebileceklerine inanmaktadırlar:
  1. Daha organize ve sistematik noktalar oluşturma.
  2. Daha fazla fikir üretme.
  3. Bu fikirleri çok daha kolay sıralama.
  4. Fikirlerin berraklığını arttırma.
  5. Dahil edilecek paragrafların sayısı ve yapısı üzerinde karar verme.
  6. Zihin Haritası çerçevesini izleyerek daha hızlı yazma.
Altı S1 öğrencisinden beşi ve aynı şekilde altı
S4 öğrencisinden beşi yazma becerilerindeki gelişimi Zihin Haritalarını kullanmaya bağlamıştır.
 
 
Sonuç olarak
Bulgular, Zihin Haritalandırma kullanımının öğrenci yazarların benimsemesi gereken etkili bir yazma öncesi planlama stratejisi olabileceğini göstermektedir.
Zihin Haritalandırma becerilerinin öğrencilerin yazma yeteneklerini büyük ölçüde geliştirebileceği ortaya konulmuştur. Bu planlama tekniğinin öğrencilere ilk ve orta düzeylerde öğretilmesi daha iyidir böylelikle iyi bir planlamanın kullanılmasından daha erken bir aşamada faydalanabilirler. Son sınıftaki öğrencilere de Zihin Haritalandırma becerileri öğretilebilir böylelikle onlar da tekniği farklı yazma görevlerinde uygulayabilirler. Herhangi bir Zihin Haritalandırma öğretimi, öğrencileri entegre şekilde önemli fikirler oluşturup düzenlemeye teşvik etmek amacıyla yapılmalıdır. Çalışma araştırmacıya anlamlı veriler sağlamış olsa da sonuçlar, aynı zamanda daha geniş katılımcıların olduğu başka çalışmalarla kusursuz hale getirilmelidir.
 
 
Tekrar görüşmek dileğiyle…
Aykut Açkalmaz   
 
Yazar: Chan Wai Ling
Başlık: CMI Okulundaki Birinci ve Dördüncü Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Becerilerini Geliştirmede Zihin Haritalandırma Becerilerinin Kullanılmasının Etkililiği
Yayın: Hong Kong Üniversitesi, Yüksek Lisans tezi
Tarih/Yıl: 2004
 
Makalenin Orijinali
 
 
Sosyal Medya hesaplarımdan benimle iletişiminizi devam ettirebilirsiniz.
 
 
 
0.530.265 25 18
[email protected]
www.aythink.com.tr
 

Etiketler: , , ,

 

Yorum Yok

İlk yorumu siz yazabilirsiniz.

Post a Comment


 

Haberler »

Matematik eğitiminde bir araç olarak Zihin Haritalandırma

Matematik eğitiminde bir araç olarak Zihin Haritalandırma

Matematik eğitiminde bir pedagojik araç olarak Zihin Haritalandırmanın uygunluğunu inceleyen ve Astrid Brinkmann tarafından yazılan makale matematik...

 
Zihin Haritaları ile Yazma Becerisi Geliştirme

Zihin Haritaları ile Yazma Becerisi Geliştirme

Zihin Haritaları ile Yazma Becerisi Geliştirme üzerine yapılan bu çalışmada ikinci dil yazma sınıflarında yazma öncesi planlama stratejisi...

 
 

Duyurular »

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce ve AyThink Gelişim işbirliğiyle İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri. Zihingilizce Mindmapper ekibi olarak İngilizceyi, Apple CEO’su Tim Cook’un...

 
 

Makaleler »

Değişmeye Mecburuz

Değişmeye Mecburuz

Düşüncelerinizi ve Çalışma Alanınızı Organize Edin: Beyin Fırtınası Görünümü ile Dijital Notlar Yazın Günümüzde asıl sorun olan bilgi aşırı...

 
 

Blog »

Zihin Haritalarının Mucidi, Beyin Derneği’nin Başkanı, Beyin Vakfı ve Kulübü’nün Kurucusu, Zihinsel Eğitim Kavramının Yaratıcısı  Tony Buzan Kimdir?

Zihin Haritalarının Mucidi, Beyin Derneği’nin Başkanı, Beyin Vakfı ve Kulübü’nün Kurucusu, Zihinsel Eğitim Kavramının Yaratıcısı Tony Buzan Kimdir?

“Nasıl öğrenileceğini öğrenmek hayatın en önemli becerisidir.” Zihin haritaları ve zihinsel okur yazarlık teknikleri üzerine yapmış olduğu...

 
 
 
 
sambaxvideos.com