assistir gofilmes
 
 

Makaleler

 

 

Değişmeye Mecburuz

Değişmeye Mecburuz

Düşüncelerinizi ve Çalışma Alanınızı Organize Edin: Beyin Fırtınası Görünümü ile Dijital Notlar Yazın Günümüzde asıl sorun olan bilgi aşırı yükü, stres düzeylerini arttırmakta ve modern işgücündeki verimliliği azaltmaktadır. Toplantı notlarını alarak bir sonraki büyük projeniz için araştırmaya kadar, bol miktarda bilgi ile karşı karşıya kaldıkça, bunaldığını hissetmek kolay. Her şeyi nasıl anlamaya başlıyorsunuz? Ayrıntıları nasıl […]

 
Geleneksel Bir Sınıftan Çok Bir Sanatçının Stüdyosuna Benzeyen Sınıflarda Eğitim

Geleneksel Bir Sınıftan Çok Bir Sanatçının Stüdyosuna Benzeyen Sınıflarda Eğitim

Okula dönüş akıllara düzenle sıralanmış masaların görüntülerini ve pastel boyayla uhunun kokusunu getiriyor. Öğretmenler öğrencilere sıcak ve destekleyici öğrenme alanları yaratmaya çalışıyor; fakat konuya bira daha dışardan bakalım. Okul masası neyi temsil eder? Geleneksel bir sınıftan çok bir sanatçının stüdyosuna benzeyen bir sınıf hayal edin. Fiziksel çevremiz, The Third Teacher’da incelendiği gibi, bize o alanda […]

 
Hafızanızı Geliştirmenin ve Beyin Sağlınızı Arttırmanın 6 Yolu

Hafızanızı Geliştirmenin ve Beyin Sağlınızı Arttırmanın 6 Yolu

Düşünce kalıplarından duygulara, insan ifadesinin her yönüyle gri ve beyaz-maddenin olağanüstü kapasitesi içinde yaşar.

 
Okuryazarlık Standartlarının Yükseltilmesi

Okuryazarlık Standartlarının Yükseltilmesi

Okuryazarlık Standartlarının Yükseltilmesi ve Güvenin Arttırılması İçin Zihin Haritalarını Kullanma

Yazar: Maureen E. Cain
Başlık: Okuryazarlık standartlarının yükseltilmesi, güvenin arttırılması ve öğrenme açısından pozitif tutumların teşvik edilmesi için Zihin Haritalarını kullanma
Yayın: Newchurch Community Primary School, Warrington
Tarih/Yıl: 2001/2002

Amaç
Bu çalışma, bir öğretme ve öğrenme uygulaması olarak Zihin Haritalarının kullanılmasıyla çocukların öğrenim ve duygusal gelişimlerinin nasıl güçlendirilebileceğini ele almıştır. Projenin özel amaçları arasında şunlar bulunmaktadır:
Çocukların güvenini arttırmak ve okul içinde “yapabilirim” kültürünü oluşturmak.
Öğretme ile öğrenmeye görsel ve devinduyumsal bir yaklaşım getirmek.
Farklı bir öğrenme yaklaşımıyla öğrencileri ve öğretmenleri motive etmek.

Açıklama
Araştırmacı, 3.Sınıf (5 çocuk) ve 5.Sınıftan (6 çocuk) çocukların olduğu iki grubu çalışmaya dahil etmiştir. Proje, çocukların tümünü görsel ve devinduyumsal öğrenme tercihlerine sahip olarak tanımlayan anketlerle başlamıştır. Bir rehberin desteğiyle iki öğretmen çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma, Eylül 2001’de başlayıp Temmuz 2002’de sona eren bir ders yılı süresince devam etmiştir ve okuryazarlık dersleriyle uygun olan diğer derslerde gerçekleştirilmiştir. İki çocuk, hafta boyunca hikayelerini planlama, bilgileri hatırlama, bireysel profiller oluşturma ve öğrendiklerinin öz değerlendirmesini yapma konusunda Zihin Haritalandırmayı kullanmaya teşvik edilmiştir. Araştırmanın çoğu, çocukların normal günlük derslerinde gözlemlenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Diğer yöntemler arasında değerlendirmeler ve görüşmeler yer almıştır. Görüşmeler sırasında çocuklar, anket bulguları üzerinde konuşmaya davet edilmiş ve Zihin Haritalarının tartışılması için birebir toplantılara dahil edilmiştir.

Önemli Sonuçlar
Her iki grubun çalışması yıl boyunca değerlendirilmiş ve sonuçlar, çocukların aşağıdakiler dahil belirtilen üç alanın tümünde geliştiklerini ortaya koymuştur:
Konsantrasyon artışı.
Ödev üzerinde daha uzun süre harcama.
Sınıf tartışmaları sırasında sorgulama ve cevaplama becerilerinde artış.
Kaynakları konusunda kendilerine daha fazla güvenmeleri.
Artan serbestlik.

Öğretmenler, çocukların düşünmelerini organize edebilme ve “dallar” arasında bağlantılar yapabilme konusunda ne kadar iyi oldukları hakkında yorum getirmiştir. Gruplardaki tüm çocuklar, kendi Zihin Haritalarını tamamlamak konusunda olumlu düşünmüş ve de çalışmalarının diğer yönlerinde normalde mevcut olan düzeyin üzerinde bir gayret sergilemiştir.

Sonuç
Çocukların yorumları, kendi öğrenimlerine dair oldukça gelişmiş bir analizi açıkça yansıtmıştır. Çocuklar, ödevlerini planlama ve organize etmede bir Zihin Haritalandırma yaklaşımını kullanmaya devam etmektedir, bu da projenin başarılı olduğunun bir ispatıdır. Öğretmenler de uygulamalarına bu öğretme stilini katmıştır. Araştırma projesi öğrenme açısından öğretimde daha fazla gelişmeye yol açmış ve de okul kültürünü olumlu olarak pekiştirmiştir.

Tam makale adresi:
http://www.standards.dcsf.gov.uk/ntrp/publications/cain/

 
Müfredat Konuları Üzerinde Beyin Fırtınası

Müfredat Konuları Üzerinde Beyin Fırtınası

Müfredat Konuları Üzerinde Beyin Fırtınası İçin Zihin Haritaları

Yazarlar: Fersun Paykoc, Bunyamin Mengi, Pinar Olgun Kamay, Pinar Onkol, Birikim Ozgur, Olga Pilli ve Hamide Yildirim
Başlık: Başlıca Müfredat Konuları Nelerdir?: Zihin Haritalandırmanın Bir Beyin Fırtınası Alıştırması Olarak Kullanılması
Yayın: Bu araştırma Kavram Haritalandırma üzerine İspanya’da ilk kez düzenlenen Uluslararası Konferans’ta sunulmuştur.
Tarih/Yıl: 2004

Amaç
Bu makale, Zihin Haritalandırma tekniği kullanılarak Türkiye’deki başlıca müfredat konularının saptanmasını amaçlayan bir çalışmayı açıklamaktadır. Görevin özel amaçları, gelecekteki müfredat uzmanlarının algılamalarıyla deneyimlerini haritalandırıp bunları entegre ve işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek evrensel bağlamla ilişkilendirmektir.

Açıklama
Araştırmacılar, ODTÜ’nün doktora programındaki altı üniversite mezunu öğrenciden oluşan küçük bir gruba Zihin Haritalandırma işlemini uygulamıştır.
Beyin fırtınası etkinliği süresince öğrenciler önce bireysel olarak ardından da grup olarak 12 müfredat konusu oluşturmuştur. Daha sonra bilgisayar tabanlı bir Zihin Haritalandırma programı kullanarak bu konular üzerinde birleştirici bir yaklaşımla düşünmüşlerdir. Yazılım, öğrencilerin düşünme işlemleriyle paralel düzenlemeleri ve bağlantıları yansıtıp gerçekleştirmelerini sağlayan esnek bir yapıya sahiptir.

Önemli Sonuçlar
Beyin fırtınası oturumunun sonucuna göre Zihin Haritalandırma işleminin kullanımıyla sorunların kalitesinin ve miktarının arttığı aşikardır. İlaveten kritik düşünme ve işbirliği geliştirilmiştir ve bu da işbirlikçi sorun çözümüne sağlam bir temel oluşturmuştur. Öğrenciler, tüm kaygıların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu görebildiklerini ve fikirlerini katılımcı ve açık bir ortamda ifade edebilmekten duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Sonuç
Zihin Haritalandırmayı beyin fırtınası yapmada ve başlıca müfredat konularını incelemede kullanmak başarılı bir alıştırma olarak düşünülmüştür. İşlemden elde edilen geri bildirim lisansüstü programın geliştirilmesine katkı sağlarken uygulama, anlamlı bir öğrenme işlemine dahil olma fırsatını sağlamıştır.

Tam makale adresi:
http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-069.pdf

 
Zihin Haritası Tekniği ile Çalışma Yararı

Zihin Haritası Tekniği ile Çalışma Yararı

‘Zihin Haritası’ Çalışma Tekniğinin Yararı

Yazarlar: Paul Farrand, Fearzana Hussain ve Enid Hennessy
Başlık: ‘Zihin Haritası’ çalışma tekniğinin yararı
Yayın: Medical Education, Vol. 36 (5), pp 426-431
Tarih/Yıl: 2002

Amaç
Bu bilimsel makale, yazılı bilgilerin tam olarak hatırlanmasını geliştirmek amacıyla Zihin Haritası tekniğinin kullanılmasının etkililiğini incelemektedir. Bir çalışma tekniği olarak Zihin Haritalandırmaya odaklanmaktadır. Makale aynı zamanda Zihin Haritalandırmanın daha geleneksel tekniklerdeki çoğu sınırları aşıp aşmadığını ele almaktadır.

Açıklama
İkinci ve üçüncü sınıftaki 50 tıp üniversitesi öğrencisi, kendilerine 600 kelimelik bir pasajdan oluşan bilimsel bir metin ve metne dayalı üç kısa testin verildiği bir araştırmaya katılmıştır. İlk testin amacı temel verilerin oluşturulmasıdır ve ardından öğrenciler, yarısı bir ‘Zihin Haritası’ grubuna, diğer yarısı ise ‘kendileri tarafından seçilen bir araştırma tekniği’ grubuna olmak üzere rastgele iki gruba ayrılmıştır. 30 dakikalık bir süreden sonra her iki gruba tekrardan metin verilmiş ve kendi özel gruplarına bağlı olarak materyali öğrenmeleri için kendilerinden Zihin Haritası veya kendi çalışma tekniklerini kullanmaları istenmiştir. Zihin Haritası grubu, 30 dakikalık süre boyunca teknik konusunda eğitilmiştir. Öğrencilere kısa bir dikkat dağıtma işinin ardından ikinci bir test verilmiştir. Bir hafta sonra öğrenciler, her iki tekniğinin uzun süreli hafıza üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan üçüncü bir teste tabi tutulmuştur. Ayrıca motivasyon da test edilmiştir.

Önemli Sonuçlar
Birinci teste kıyasla ikinci testte tüm malzemenin hatırlanması açısından her iki grupta belirgin bir gelişme görülmüştür. Bununla birlikte sadece Zihin Haritası grubu bir haftadan sonra gelişimini sürdürebilmiştir (Zihin Haritası grubu ilk teste oranla %10’luk bir artış kaydederken tercihli çalışma yöntemlerini benimseyen grup ise %6’lık bir gelişme sergilemiştir). Bu durum Zihin Haritası tekniğinin, bu tıp öğrencilerinin fiili bilgilerine ait geçmiş hafızalarını geliştirdiğini öne sürmektedir. Ancak, muhtemelen öğrencilerin çalışma aracı olarak neyin bir hafıza stratejisi olarak kullanılacağını düşünme konusundaki isteksizliklerinden dolayı motivasyonun kendilerince seçilen grupta Zihin Haritası grubuna kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmacılar, Zihin Haritası grubundaki gelişmenin tekniği kullanma açısından motivasyonu olanlarda %13 daha fazla olduğunu farz etmektedir.

Sonuç
Yazarlar, “Zihin Haritalarının yazılı materyallere uygulandığında etkili bir teknik sunduğu” ve daha iyi hafıza düzeni açısından “daha derin bir işleme düzeyini teşvik ettiği” sonucuna varmıştır. Dolayısıyla Zihin Haritalarının tıp müfredatında artan kullanımı hoş karşılanmalıdır. Uyarıcı bir notta, Zihin Haritaları genel açıdan bir çalışma tekniği olarak benimsenmeden önce kullanıcılar arasında motivasyonun geliştirilmesine yönelik çaba sarf edilmesi önerilmektedir. Yazarlar, öğrencilerin diğer geleneksel çalışma tekniklerinden ziyade bu yaklaşımı benimseme konusunda istekli olması için etkili eğitimin sağlanmasını önermektedirler.

Tam makale adresi:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118952400/abstract

 
Sınıf Alıştırmalarında Zihin Haritası Etkisi

Sınıf Alıştırmalarında Zihin Haritası Etkisi

Sınıf Alıştırmaları Olarak Zihin Haritaları
Yazar: John W. Budd
Başlık: Sınıf Alıştırmaları Olarak Zihin Haritaları
Yayın: Journal of Economic Education, Vol. 35, No. 1, pp 35-49
Tarih/Yıl:2004

Amaç
Bu makale, eğitimcilerin geleneksel ‘tebeşirle yazıp konuşma’ öğretim tarzının ötesine geçmesini sağlamak için çeşitli öğrenme tarzlarında hevesliliği arttırmakta ve bir kursu yarı döneminde yeniden canlandırmakta kullanabileceği aktif ve işbirlikçi öğrenme aracına bir örnek olarak Zihin Haritalandırmanın kullanımını ortaya koymaktadır.

Açıklama
Yazar, İşçi-İşveren İlişkileri dersine katılan küçük öğrenci gruplanın belli bir konu hakkında bir Zihin Haritası oluşturduğu sınıf içi bir alıştırmayı açıklamaktadır. Sınıf oturumunun başlangıcında Zihin Haritası ile ilgili bir konuyla birlikte Zihin Haritalarına kısa bir giriş sunulmuştur. Ardından öğrenciler üçer kişilik gruplara ayrılmış ve kendilerinden Zihin Haritası oluşturmanın ilk adımı olarak beyin fırtınası yapmaları istenmiştir. Zihin Haritalarının bireysel şekilde oluşturulmasından ziyade küçük gruplar halinde oluşturulması fikri; beyin fırtınası aracılığıyla konunun daha derinlemesine analiz edilmesini kolaylaştırmak, diğerlerinin söyleyeceği şeyleri dinlemek ve öğrencilerin fikirlerini nakledip desteklemelerini sağlamaktır. Alıştırma süresince eğitimci teşvik ve geri bildirim sağlamak için grubun içinde dolaşmıştır. Zihin Haritası alıştırmasının kullanıldığı 2002 ilkbaharında öğrencilere çevrimiçi bir anket uygulanmıştır. Katılımcılardan çeşitli ders alıştırmalarını değerlendirmeleri istenmiş ve ayrıca katılımcılar, kendilerine ait öğrenme yaklaşımlarının yapma, düşünme, izleme veya hissetmeyi destekleyip desteklemediğinin saptanması için Kolb’nin öğrenme stili envanterini doldurmuştur. Anket yanıt oranı %60 olmuştur (39 anket).

Önemli Sonuçlar
Anket sonucu çoğunlukla öğrencilerin aktif öğrenmeyle ilgilendikleri fikrini desteklemektedir. Bilhassa ‘yaparak’ öğrenme stilinde yüksek skorlara sahip öğrenciler, Zihin Haritalandırma alıştırmasından çok fazla şeyler öğrendiklerini kabul etmiştir. Sonuç aynı zamanda Zihin Haritalarının farklı öğrenme stillerine sahip bireylerin ihtiyacını karşıladığına dair düşünceyle de tutarlıdır. Yazarların kendi tecrübeleri, bir Zihin Haritası alıştırması kullanımının aktif ve işbirlikçi yapısından dolayı bir kursu yarı döneminde yeniden canlandırmak için başarılı bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç
Küçük bir örnekle yapılıp bir öğretmeni bulunan tek bir derse dayandırılmasına rağmen sonuçlar, Zihin Haritalarının aktif öğrenmeyi desteklediği teorisini doğrulamaktadır. Zihin Haritalandırma birçok ders alıştırmasından farklıdır ve dolayısıyla çeşitli öğrenme stilleriyle birleşebilir. Bir etkinlik olarak benzersizliği, süresi boyunca bir dersi ortasından itibaren canlandırabilir. Yazar, Zihin Haritalarını kapsamlı bir öğretme yöntemi olmasından ziyade eğitimcilerin çeşitli ve aktif öğrenme alıştırmalarının geniş bir repertuarından oluşan parçası şeklinde düşünebileceği bir seçenek olarak vurgulamaktadır.

Tam makale adresi:
http://www.journalofeconed.org/pdfs/winter2004/35_46Budd_win04.pdf

 
Zihin Haritaları-Öğretim ve Öğrenim

Zihin Haritaları-Öğretim ve Öğrenim

Zihin Haritalandırmanın Öğretim ve Öğrenim Alanında Kullanılması

Yazar: Gemma Boyson
Başlık: Zihin Haritalandırmanın Öğretim ve Öğrenim Alanında Kullanılması
Yayın: The Learning Institute, Assignment 3
Tarih/Yıl: 2009

Amaç
Bu araştırma projesi, Zihin Haritalandırmanın 9. sınıf öğrenci grubuna öğretim ve öğrenimdeki kullanımını incelemeyi hedeflemektedir. Arkaplan araştırmasına dayanılarak öğrencilerin Zihin Haritalandırmayı pasif ve doğrusal not almaya daha canlandırıcı ve proaktif bir alternatif olarak deneyebilecekleri ve ardından da analitik ve hafıza becerilerinin geliştiğini keşfetmeleri beklenmiştir. Ayrıca öğretmen araştırmacının geçmiş deneyimleri, Zihin Haritalandırmanın bilgi edinmeyi desteklemede ve modüller aracılığıyla mantıklı bir ilerleme sağlamada faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Açıklama
Zihin Haritalarının öğretim ve öğrenim alanındaki kullanımı üç farklı açıdan incelenmiştir:

1. Zihin Haritalarının, öğretmenin kendi konu bilgisini geliştirmesinde bir not oluşturma aracı olarak kullanılması. Konular üzerindeki notlar iMindMap yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur.

2. Zihin Haritalarının derslerde öğrencilere bilgi sunulmasında kullanılması. iMindMap yazılımı kullanılarak oluşturulmuş bir Zihin Haritası bir PowerPoint sunumunun parçası olarak öğrencilere sunulmuştur.

3. Zihin Haritalandırmanın öğrencilere bir not oluşturma biçimi olarak tanıtılması. Öğretmen Zihin Haritalandırma tekniğini öğrencilere sunup onlardan derste gelinen modüle kadar bir Zihin Haritası oluşturmalarını istemiştir. Öğrencilerden aynı zamanda ödev olarak aynı işi yapmaları istenmiştir.

Bu işin ardından grubun geleneksel not alma karşısında teknik hakkındaki fikirlerinin değerlendirilmesi için bir anket düzenlenmiştir. Ayrıca küçük bir panel görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Önemli Sonuçlar
Öğretmenin bakış açısına göre Zihin Haritalandırmanın planlamada kullanılması modül amacının daha iyi anlaşılmasına yol açmış, mantıklı bir öğretme yolunun belirlenmesine katkı sağlamış ve de ana fikrin hatırlanmasını kuvvetlendirmiştir. Bu da öğretme güvenini arttırıp derslerin yolunda gitmesini sağlamıştır. Öğrenci anketinin sonuçları, öğrencilerin üçte birinden fazlasının Zihin Haritalarını sınıfta kullanmaktan hoşnut olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin %80’inden fazlası Zihin Haritalandırmanın kendilerine bilgileri hatırlamada yardımcı olabileceğini ve %72’si ise Zihin Haritalandırmanın her konunun bir derse nasıl yerleştirileceği konusunda kendilerine yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %68’inden fazlası Zihin Haritalandırmayı revizyon için kullanabileceğini söylerken katılımcıların %75’inden fazlası Zihin Haritalarını diğer konularda kullanmak istediğini belirtmiştir. Görüşme sırasında birçok öğrenci, Zihin Haritalarını daha önceden kendilerine öğretildiği için diğer derslerinde kullandıklarını ifade etmiştir. Sadece 2 öğrenci, Zihin Haritalandırmayı beğenmediğini belirtmiştir. Bu görüşme paneli aracılığıyla yansıtılmıştır ve bu iki öğrenci Zihin Haritalandırmanın arkasındaki ilkeleri ve fikirleri beğenmelerine rağmen Zihin Haritalarının mevcut yapısının zorlayıcı ve vakit alıcı olduğunu belirtmiştir.

 
Anlayarak Okuma

Anlayarak Okuma

Anlayarak Okuma İçin Zihin Haritaları

Yazarlar: Cindy Oh, Hariati Ali, Adeline Enriquez, Ilyana Bte Mohd Anwar, Hazel Lim, Law Ee Peng, Leong Pei Ying, Helen Lim ve Wee Chiu Mei
Başlık: Zihin Haritaları Kullanımıyla Anlayarak Okuma
Yayın: CHIJ Our Lady of the Nativity School’de gerçekleştirilmiş bir çalışma

Amaç
Bu çalışma, öğrencilerin bir kavrama testi pasajını okurken anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı bir strateji olarak Zihin Haritalarının kullanılmasını ele almaktadır. Zihin Haritaları, İlkokul Birinci Sınıf öğrencilerinin (7 yaşındaki) bir pasajı okuyabilirken daha sonrasında pasajı yeterli derecede anlayamamalarının keşfedilmesinden sonra gündeme gelmiştir.

Açıklama
8 ilkokul sınıfı (tümü İlkokul Birinci Sınıf öğrencisi) projeye dahil edilmiştir. İki sınıf daha yüksek beceriyi, bir tanesi daha düşük beceriyi ve geri kalan sınıflar da karışık yetenekleri barındırmıştır. Öğrencilerin seçilen pasajı anlama becerilerinin değerlendirilmesi için bir ön test yapılmıştır. Öğrencilere ilk olarak Zihin Haritalarını nasıl oluşturacakları öğretilmiş ardından da haftalık bir Zihin Haritası alıştırmasının parçası olarak tamamlamaları için kendilerine bir okuma pasajı verilmiştir. Altışarlık gruplar halinde çalışan öğrencilere haftada bir kez tamamlanması için 4 pasaj verilmiştir. 4 oturumun sonunda öğrencilerin Zihin Haritalarını kullanmaktan faydalanıp faydalanmadıklarının anlaşılması için kendilerine bir son test yapılmıştır.

Önemli Sonuçlar
Bu proje halen sürmektedir ve son testler henüz uygulanmamıştır. Ancak öğrencilerin çalışmasına ilişkin mevcut sonuçlar ve öğretmenlerin gözlemleri, öğrencilerin kavrama testi sorularını yanıtlama becerilerinde gelişme kaydettiklerini ortaya koymaktadır.

Sonuç
Son testlere ait sonuçların olumlu olacağı görülürse öğretmenler, İlkokul Birinci Sınıf ve İkinci Sınıf öğrencilerine kavrayışın öğretilmesi için Zihin Haritaları kullanımının İngilizce Çalışma Planında şart koşulmasını önereceklerdir. Ayrıca öğrencilerin okuma pasajlarını anlamasına yardımcı olmak adına diğer düzeylerdeki öğretmenlerin bir Zihin Haritası stratejisini kullanmaya çalışmasını ve diğer yöntemleri incelemesini önermektedirler.

 
Okuduğunu Anlama Becerisini Gelişimi

Okuduğunu Anlama Becerisini Gelişimi

Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirmek İçin Zihin Haritaları

Yazarlar: Mrs Wong-Ang Gek Moi ve Mrs Ong Lee Lian
Başlık: Kavrama Becerilerini Öğretmede Zihin Haritasını Kullanma
Yayın: Educational Research Association (Singapore) 2007. Bu çalışma Compassvale Primary School’da yapılmıştır.
Tarih/Yıl: 2007

Amaç
Bu araştırma makalesi, öğrencilere kavrama becerilerini öğretmede bir araç olarak Zihin Haritalandırmanın kullanımını ele almaktadır. Araştırmanın önemli hedefleri arasında öğrencilerin metin pasajlarını daha iyi anlayıp hatırlamasına yardımcı olmak, genel düşünme becerilerini geliştirmek ve kavrama testi sorularına karşı güvenlerini arttırmak vardır.

Açıklama
Birinde 33 ve diğerinde 34 öğrenci bulunan farklı becerilere sahip iki İlkokul Dördüncü Sınıf bu projede rol almıştır. Çalışma, 10 haftalık bir sürede gerçekleştirilmiş ve çalışılacak kavrama testi pasajları olarak mevcut Çin müfredatının üç alt birimi seçilmiştir. İlk üç oturumda öğretmenler, öğrencilere bir Zihin Haritasının nasıl oluşturulacağını öğretip kullanılan kelimeleri açıklamıştır. Ardından öğretmenlerin rehberliği altında öğrenciler, 5 veya 6 kişilik gruplar halinde çalışarak Zihin Haritası forumunda bulunan kavrama testi pasajlarının içeriğini gözden geçirip özetlemeye başlamıştır. Çalışılmış olan üç kavrama testi pasajının herbiri için bir ön bir de son test yapılmıştır. Herbir testte öğrenciler herbir pasaja bağlı 4 tane aynı kavrama testi sorularını yanıtlamıştır. Çalışmadaki öğretmenler öğrencilerin bir öğrenme stili olarak Zihin Haritalandırmaya karşı öğrenme ilgisi ve tutumları konusunda geribildirimde bulunmuştur, bununla birlikte seçilen öğrencilerden direk yanıtlar da istenmiştir.

Önemli Sonuçlar
Test sonuçlarının analizi, yapılan son testlerin tamamında geniş kapsamlı ilerlemeler olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenler, pasaj içeriklerinin haritalandırılmasının öğrencilere uzun pasajlarla ilgili fobilerini yenmek konusunda yardımcı olduğunu ve içeriği kavrama becerilerini geliştirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin soruları yanıtlarken içerik ilişkisini görsel olarak görüp yanıtları ya da anahtar kelimeleri Zihin Haritasından elde edebilmelerinden dolayı daha iyi anlama becerisi sergiledikleri ifade edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu Zihin Haritalarını kullanmak konusunda isteklilik sergilemiştir ve bu da sınıf ortamını daha neşeli bir hale getirmiştir. Öğrencilerden alınan geribildirimler, kendilerinin Zihin Haritalandırmayı bilgileri organize etme açısından faydalı, pasajı anlamalarını sağlama konusunda ise daha basit bulduklarını ortaya koymuştur. Aynı zamanda önemli bilgileri daha iyi hatırlayabilmişlerdir. Grup dinamiklerinden dolayı tüm öğrencilerin Zihin Haritası etkinliklerini bireysel olarak yerine getirmesi durumunda deney sonuçlarının daha doğru olabileceği düşünülmüştür.

Sonuç
Kavrama becerilerini öğretmede Zihin Haritasını kullanma, öğrencinin kavrama testi pasajlarına dair anlayışını ve hafızasını geliştirir.

Tam makale adresi:
http://conference.nie.edu.sg/2007/paper/papers/LAN469.pdf

 
 
sambaxvideos.com