Rehberlik Servislerinin Yeni Yöntemi (Mind Mapping)

 

Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin her geçen gün öneminin arttığı 21. yy öğrenme çağında aktif bir rehberlik faaliyeti ve verimli bir psikolojik danışma süreci yürütebilmek son derece önem kazanıyor.

Modern eğitim anlayışında rehberlik ve psikolojik danışma servisleri öğrenci başarısı, sınav kaygısı, motivasyon, test teknikleri, zaman yönetimi vb. konularda öğrencileri destekleyici unsur olarak ön plana çıkıyor. Değişimin sürekli hale geldiği ve bilgi akışının hızla devam ettiği bu çağda yukarıda bahsettiğimiz hususlarda etkili ve verimli olabilmek için bir takım araçlara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Modern eğitim sistemine sahip ülkelerin eğitim sistemlerine baktığımızda son derece etkili, bilimsel, faydalı, kalıcı ve hızlı araçlara sahip olduklarını görmekteyiz. Bu araçlardan son dönemde ön plana çıkan Tony Buzan’ın dünyaya tanıttığı Zihin Haritaları oldu. Beyin araştırmalarının çok büyük önem kazandığı bu yıllarda beyin temelli öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi kavramları sıkça duymaktayız. Beynin potansiyelini üst düzeyde kullanılmasına yardımcı olan Zihin Haritaları tekniği beyninizin iki lobunun dengeli çalışarak öğrenme, yaratıcılık, çözüm odaklı düşünme, planlama, organizasyon gibi faaliyetlerinin çok daha etkili gerçekleşmesine destek oluyor.

Türkiye’de yıllardır Tony Buzan’ın temsilcisi olarak zihin haritaları eğitimi veren AyThink Gelişim bu sistemin ülkemizdeki bilinen tek temsilcisi olarak eğitimcilere ve kurumlara eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimin her alanında çok etkili bir şekilde kullanılan bu teknik beyne istediği çalışma prensiplerini sağlamakta ve beynin tüm becerilerini üst düzeyde kullanmasını sağlamaktadır. Eğitim sistemi içerisinde öğrenme faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılan AyThink Zihin Haritaları tekniği, son dönemde rehberlik servislerinde psikolojik danışmanlar tarafından neden kullanılmasın ki?

Ruhsal olarak kendi ile barışık, huzurlu, mutlu bir öğrenci için başarının önündeki engellerin çoğu kalkmıştır. Rehberlik faaliyetlerinin öğrenci başarısında bu kadar önemli olduğu düşünülürse rehber öğretmenlerin de sorun çözümünde etkili araçlara ihtiyaçları vardır demektir. Beynimizin sağ ve sol lob faaliyetlerini dengeli bir biçimde harekete geçiren AyThink Zihin Haritaları tekniği rehber öğretmenleri standart teknikler, formlar ve belgelerden kurtarabilir. Herkese aynı paket program dâhilinde değil de kişiye özgü zihin haritaları ile müdahalede bulunabilir ve sürece danışanını da katarak çözüm odaklı düşünmeyi tetikleyebilir. Ayrıca okul ortamında danışma için çok kısıtlı zamana sahip olduklarından rehber öğretmenlerin sorunlara kısa sürede çözüm üretmesi beklenir. Sıradan teknikler ile bu mümkün olamamakta ya da eksik kalabilmektedir. AyThink Zihin Haritaları tekniğini rehberlik servisi uygulamalarına dâhil etmemiz halinde, zamandan çok hızlı bir şekilde tasarruf etmeye başlarız. Zira bu teknik ile gereksiz ayrıntılarda boğulmaz ana sorunu gözden kaçırmayız. Problemin bütününü görebilir ve gösterebiliriz. Beynin bütünü görmeyi sevdiği ve problemlere bütünsel yaklaştığı bilgisinden hareketle diyebiliriz ki AyThink Zihin Haritalarının rehberlik servislerinin problem çözme başarısını arttırması kaçınılmazdır. Problemlerin çözümüne AyThink Zihin Haritaları ile öğrenciyi de katacağınızdan sorunun tekrarlama olasılığını da azaltmış olursunuz. Peki, rehberlik servisleri sadece sorunların çözümünde mi bu tekniğini kullanabilir?

Elbette hayır. AyThink Zihin Haritalarının çok farklı fonksiyonları vardır. Bunlardan biri de sunum ve seminerlerin AyThink Zihin Haritaları ile yapılmasıdır. Bir konu hakkında klasik sunumlar öğrencileri sıkmakta ve gereken motivasyonu sağlayamamaktadır. Oysa bir rehber öğretmen sunumlarını AyThink Zihin Haritaları ile yapmaya başladığında öğrencilerin beyinlerinde bir takım hareketlenmelerin olduğunu ve sunuya ilginin arttığını yerinde gözlemleyebilir. Anahtar kavram ve anahtar resimler üzerinden ilerleyen bu sunum ise sunumdan beklenen davranışa dönüştürme ve kalıcılık hedefini klasik tekniklere oranla çok daha etkili bir biçimde gerçekleştirebilir. Şüphesiz AyThink Zihin Haritaları tekniğinin farklı fonksiyonları sadece konu ettiğimiz kadarıyla kalamaz. Bu yazımızda rehberlik servislerinin temel ihtiyacı olabilecek hususların bazılarında AyThink Zihin Haritalarından nasıl yararlanabileceklerini aktarmaya çalıştık.

Araştırmalarla da desteklenen ve eğitim-öğretimde beynin sağ lobunun öğrenme işinin içine katılması düşüncesi için AyThink Zihin Haritaları çok etkili araçlardır ve rehberlik servislerinin en güçlü silahı olmaya adaydır.

Screen Shot 2016-04-08 at 08.34.56

Yazar: Murat KARATAŞ (Rehber Öğretmen/Mind Mapper – AyThink Gelişim)

 

1 Yorum

  1. Kenan BOZ dedi ki:

    Tebrikler murat. Kaleminin mürekebi eksilmesin.

Post a Comment


 

Haberler »

AyThink Gelişim ile Işık Üniversitesi’nde

AyThink Gelişim ile Işık Üniversitesi’nde

AyThink Gelişim ile Işık Üniversitesi’nde ” Beyin & Öğrenme & Zihin Haritaları & Başarı Zekası ”  Etkinliğimizde Bu hafta; İstanbul...

 
SINIFTA HAYALGÜCÜ

SINIFTA HAYALGÜCÜ

Bilimsel Veriler Işığı altında Uygulayıcı Olmak; Nasıl Uyguluyoruz? Ne sonuçlar alıyoruz? Öğrenciler ve Kurumsal Firmalar Nasıl Fayda Sağlıyor? Zihin...

 
 

Duyurular »

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri

Zihingilizce ve AyThink Gelişim işbirliğiyle İngilizceyi Zihne Aktarım Semineri. Zihingilizce Mindmapper ekibi olarak İngilizceyi, Apple CEO’su Tim Cook’un...

 
 

Makaleler »

Değişmeye Mecburuz

Değişmeye Mecburuz

Düşüncelerinizi ve Çalışma Alanınızı Organize Edin: Beyin Fırtınası Görünümü ile Dijital Notlar Yazın Günümüzde asıl sorun olan bilgi aşırı...

 
 

Blog »

Mind Mapping ile İş Hayatınızı Organize Etmek İçin 10 Basit İpucu

Mind Mapping ile İş Hayatınızı Organize Etmek İçin 10 Basit İpucu

Gününüzden en iyi şekilde yararlanmak için yaşamınızın bu üç bölümüne odaklanmanız gerekir: Zaman İnsanlar birden fazla görev ile uğraşmakta...